Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler


Euro Finans müşterileri gerçekleştireceği işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılı,sözlü,telefon ve internet üzerinden gerçekleştirebilir.
İnternet işlem sonuçlarını kendisine tahsis edilen şifresi ve kullanıcı kodları ile kurumumuz internet şubesinden öğrenebilir.
Sözlü yada telefon ile ilettiği emirlerin sonuçlarını kurumuz müşteri temsilcilerinden öğrenebilir. Müşterimiz internet aracılığıyla işlem gerçekleştirecek ise, bu amaçla kullanılmak üzere Elektronik İşlem taahhütnamesi imzalatılmak suretiyle (cep telefonundan kısa mesaj) yolu ile müşteriye bir şifre ve kullanıcı kodu verilir.
İnternet şifresinin kaybolması unutulması durumunda Genel Müdürlük Bilgi İşlem Müdürlüğüne yazılı yada telefon ile ulaşarak yardım alınabilir eski şifrenin iptali ile yeni şifre ve kullanıcı kodu oluşturulur.
Müşteri, elektronik işlem servisini kullanarak borç ve alacak kayıtlarını gösteren hesap özetini (Hesap Ekstresi) ve Genel Durum Raporu’nu her zaman alabilir.
İnternet üzerinden müşteri tarafından yapılacak Havale ve EFT işlemleri müşterinin kendi hesabına veya vekaletnamede yetki olması kaydı ile vekilin hesabına talimat giriş işlemlerine izin verilir.
SPK Tebliğleri çerçevesinde Yatırımcının yazılı talebi ile aylık hesap eksteleri elektronik ortamda gönderilebilinir.
Müşteri tarafından elektronik ortamın kullanılması suretiyle elektronik ortamda yapılacak işlemlerin ve herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesi nedeni ile meydana gelecek bütün zarar Müşteri’ye aittir. Elektronik ortam servisinin kurumun elinde olmayan teknik, uydu, PTT ve telekom hatları gibi ve/veya benzeri sebeplerden dolayı yerine getirilmemiş veya yanlış yerine getirilmiş olmasından kurumumuz sorumlu değildir.

<<< Yasal Bilgiler Sayfadan Dön