Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Riskleri ve Güvenlik TedbirleriBilgisayar Ağı, İşlem Platformu

        Euro Finans IDB işlem platformu ile yatırımcılara Pay piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem yapma imkanı sunmaktadır. Platform müşterinin İnternet Explorer uygulaması aracılığıyla, Veri yayın kuruluşlarının alım satım modülleri aracılığıyla ve IDBViopClient yazılımı aracılığıyla internet hesabına erişim sağlayıp işlem yapmasına imkan tanımaktadır. Platform güncellemeler, sisteme giriş ve işlem yapabilmek için internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır. Internet bağlantısının kısıtlı olduğu alanlarda platforma giriş yapılsa dahi doğru bilgiler görüntülenemeyebilir. Yatırımcıların kullandığı uygulamalar veri merkezimizde bulunan sunucularımıza Internet üzerinden SSL sertifikası ile imzalanmış güvenli bağlantı üzerinden ulaşmaktadır. Türkiye genelinde meydana gelebilecek internet, telekomünikasyon kesintilerinde, veri merkezlerimizin de etkilenebileceği doğal afet, toplumsal olaylar vb. mücbir sebepler dışında kesintisiz çalışmaktadır.
        SSL şifreleme yöntemi kırılması oldukça zor bir şifreleme yöntemidir. Ayrıca yatırımcı şifreleri de veri tabanında dahi şifreli tutulmaktadır ve personelin dahi görmesi mümkün değildir. Bu yönüyle Euro Finans internet şubesi güvenli bir alım satım sistemdir.

Verilerin Saklanması:
        Şirket bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlemler ve mevcut veriler Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından her gün sonunda yedeklenerek saklanmaktadır.

Beklenmedik donanım arıza ve sorunları için önem arz eden değişimi mümkün olan donanımların ( güç ünitesi, fan, hafıza, sürücü, sabit disk vb.. ) bilgi işlem servisinde yedekleri bulundurulmaktadır. Yazılım sorunları için düzenli olarak yedekleme yapılmaktadır.

Elektrik kesintisi gibi sıkıntılar için şirket dahilinde bütün donanımın bağlı olduğu UPS bulunmaktadır. Ayrıca Şirket merkezinin bulunduğu binada jeneratör de bulunmaktadır. Jeneratör 8 saniyede devreye girmekte olup bütün katın elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

Hizmet alınan telekominikasyon şirketi kaynaklı muhtemel kesinti ya da sorunlarda işlemlerin kesintiye uğramaması için internet erişim ve internet üzerinden sistemimize erişim başka bir servis sağlayıcı aracılığıyla 2. hat olarak yedeklenmiştir.

Veri yayın kuruluşları ile bağlantı uydu üzerinden sağlanmakta olup uydu tarafında bir sıkıntı olması durumunda internet aracılığı ile süreklilik sağlanmaktadır.

Bilgi işlem tarafından gün sonunda yedekleme konusunda oluşabilecek yazılımsal ya da donanımsal sorunlarda yedekleme o gün için farklı bir medya ortamında yapılabilmektedir

Alternatif İletişim Yöntemleri:
        Şirket ile sabit hatlardan ve internet ortamında normal iletişimin kurulamadığı durumlarda, bahis konusu diğer kanallardan da hiç olmazsa müşterinin bilgilendirilmesi amacı ile yararlanılması mümkündür. Müşteri şirket iletişimin aksamasında bağlı olduğumuz telefon santralinde genel arıza durumunda, müşteri iletişimi şirket yöneticileri ile ilgili personelin cep telefonları kanalı ile şirket-müşteri yönünde iletişim sağlanabilecektir. Hat bazında arıza durumlarında ise şirketin mevcut hat kapasitesi yeterli düzeyde olduğundan kısmi arızalarda hem internet kanalı, hem de santraldeki diğer hatlar veya direkt hatlar ile iletişim sürdürülebilecektir.

Müşteri Euro Finansın internet sitesinde oluşabilecek genel bir problem durumunda telefon ile müşteri temsilcisine ulaşarak emrini verebilir. Müşteri emri alınmadan önce güvenlik nedeniyle kimlik bilgileri sorulacaktır.

Euro Finansda internet kullanıcıları siteye giriş yaparken ya da site içinde yaptıkları işlemler sırasında girdikleri şifrelerin ekrana yansıması ve başkaları tarafından görülmesi güvenlik açısından şifre alanlarında yıldızlar kullanılarak engellenmektedir.

İnternet şubemizi kullanılırken herhangi bir nedenle kullanıcının bilgisayarının başından ayrılması durumuna karşı sistem kullanıcının tercihine ve onayına bağlı olarak (5- 20 dakika içerisinde) kapanmakta, böylece başkalarının bilgisayarı kullanması engellenmektedir.

Müşteriler, sözleşme imzalanması sırasında ve ayrıca Şirketin internet sayfası aracılığıyla, acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında bilgilendirilir.

Şirket BİST iletişiminin aksaması ise yine hizmet veren santralin ve internet hatlarımızın tamamen veya büyük ölçüde devre dışı kalması veya kısmi hat arızaları olarak oluşabilecektir. Santralin ve internetin tamamen devre dışı kalması halinde BİST de bulunan borsa temsilcilerimiz ile iletişim cep telefonları ile sağlanarak emirler iletilecek ve daha çok pozisyon kapatma şeklinde zorunlu işlemler yapılacaktır. Çünkü yapılan işlemlerde müşteri ses kayıtlarının tutulması zorunluluğu nedeniyle seansa bizzat katılan müşteri emirleri için değil ama cep telefonlarından ulaşılan müşterilerin ses kayıtlarının tutulamaması riski söz konusu olacaktır. Bu durumda da müşterilerimize cep telefonları ile ulaşılarak, emirlerinin BİST’e iletilmesi sağlanacaktır.


İnternet Şube İşlemleri, Altyapı ve Güvenlik

        Euro Finans, müşterilerin talebi doğrultusunda elektronik ortamda işlem yapma imkanından faydalanabilmesi için müşteriye internet şube şifre ve parolası üreterek sistemde kayıtlı olan GSM hattına SMS olarak gönderecektir.

Müşteri hesap numarası ve şifre/parola bilgileri ile hesabını kullanarak internet şube üzerinden işlem yapabilecektir.

Müşteri, almış olduğu şifre ve parola ile elektronik ortamda emir işlem hattının herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Euro Finans ‘a karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def’ilerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteriler Euro Finans tarafından sunulan hizmetleri sorunsuz kullanabilmeleri için gerekli olan uygulamaların çalışabileceği nitelikte bir bilgisayar, modem, internet hattı ve gerekli yazılımların son sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurmalıdırlar.

Müşteri, elektronik ortamda emir iletimi hizmetlerini kullanacağı bilgisayarın güvenliğinden kendisi sorumludur. Bunun için kullanıcının faaliyetlerini izleyen, bilgisayarın sorunsuz çalışmasını engelleyen, ağ üzerindeki bilgi alış verişini takip edebilen, kötü amaçlı yazılımları temizleyebilecek ve oluşabilecek sorunlar hakkında uyarılarda bulunabilecek kapsamlı virüs tarama ve silme programlarından en az bir tanesinin güncel sürümünü kullanmak zorundadır.
Aksi takdirde bilgisayarına virüs bulaşması durumunda üçüncü şahısların hesap numarası, şifre ve parolasını ele geçirdiği ve bu kişilerin kendi bilgisi haricinde işlemler yaptığı ve zarara uğradığı iddiası ile zarar ve ziyanını Euro Finans’tan talep edemez. Bu gibi yasal olmayan kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Euro Finans’ın tespit etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul eder.

Yukarıda belirlenen teknik donanımın hazır edilmemesi nedeni ile uzaktan erişim hizmetlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen müşterilere ait olup, müşteriler bu sebeple Euro Finans’tan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz.

Euro Finans elektronik işlem platformunda sadece hesap bakiyesinde yeterli limiti, nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirleri yerine getirilecektir. Hesap bakiyesi ya da limiti yeterli olmayan müşterilerin bu platformu kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. Müşteriler bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlem yapılamamasından dolayı Euro Finans’ı sorumlu tutamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Müşteriler ya da Euro Finans tarafında oluşabilecek bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, v.b. sorunlardan dolayı internet şubesinin hizmet dışı kalmasından Euro Finans sorumlu tutulamaz ve verilen hizmetin aksaması ya da hatalı olmasından dolayı müşteriler hiçbir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden doğan arıza, gecikme, duraksama ve kusurların sorumluluğu Euro Finans’a ait değildir. Bu ve benzeri durumlarda müşteriler, işlemlerini tüm şube ve şirket merkezi aracılığı ile gerçekleştirebileceğini bildiğini kabul eder.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte Euro Finans’ın kontrolü dışında gelişen ve bu sözleşmedeki sorumlulukların yerine getirilmesini engelleyen haller (doğal afetler, toplumsal olaylar, v.b.) zorunlu haller olarak kabul edilecektir. Zorunlu nedenler sebebiyle müşteriler, sözleşmeyi fesh etme ve/veya sözleşmenin uygulanamaması veya gecikmeler nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

Euro Finans tarafından sunulmuş olan elektronik hizmetinden yararlanan müşteriler, işlemlerin belge, talimat olmaksızın elektronik ortamda yapılmış olduğunu kabul etmiştir. İleride, Euro Finans’ın kendisine belge, bilgi vermemiş olduğu iddiasında bulunamaz.

Euro Finans, müşterinin Euro Finans nezdindeki hesabının kapanması ve müşterinin sözleşmesindeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ya da herhangi bir sebep göstermeksizin şifresini iptal edebilir ve müşterinin bu hizmetten yararlanmasına son verebilir.

Elektronik ortamda emir iletimi:
        Euro Finans,Elektronik ortamda aldığı emirler için, yazılı veya sözlü olarak kabul ettiği diğer emirlerin borsaya iletilmesinde uyulması gereken öncelik kurallarına riayet ederek elektronik ortamda emir ileten müşteri ile diğer yollarla emir ileten müşteri arasında eşitsizliklerin ortaya çıkmasına engel olmaktadır.

Elektronik ortamda aldığı emirler için SPK tebliğlerinde yer alan yükümlülükleri sağlamaktadır.

Güvenlik, kapasite ve yedekleme açısından yeterli bilgisayar ağını kurmak ve alternatif iletişim yöntemleri sağlamaktadır.

Elektronik ortamda kabul edilen emirlerin izlenmesi, borsaya iletilmesi, bu emirlere ilişkin kayıtların tutulması ve müşteri ile iletişimin sağlanması için yeterli sayıda personel istihdam edilmektedir.

<<< Yasal Bilgiler Sayfadan Dön