TEFAS Fon İşlemleri


Yatırım fonu katılma belgelerinin elektronik bir merkezi platformda fon kurucuları tarafından platformda yer alan dağıtım kuruluşları aracılığıyla satılmasına ve geri alınmasına imkan veren, takasın ve saklamasının Takasbank-MKK sistemi ile entegre bir şekilde tam otomasyona dayalı olarak gerçekleştirilmesine imkan sağlayan elektronik bir platformdur.

TEFAS bir yatırım hesabı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniyle kurulmuş olan ve sermaye piyasamızda faaliyette olan tüm yatırım fonlarına (özel şartlara tabi olan yatırım fonları hariç) erişim imkanı sağlayan elektronik bir platformdur. TEFAS, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından işletilmekte ve 9 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.

Kurumumuzun müşterileri TEFAS Platformu’nda işlem gören fonların alım satımını İnternet Şubemiz ve müşteri temsilcileri aracılığıyla yapabilmektedirler.

Platform genel çalışma saatleri içerisinde Takasbank tarafından belirlenen pay işlemleri talepleri Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun sistemlerinin açık olduğu;

aynı gün valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-13:30,
yarım iş günlerinde 08:45-11:30,
ileri valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-17:30,
yarım iş günlerinde 08:45-12:30 süreleri içerisinde gerçekleştirilir.

İleri valörlü fonlar için valör atlatma saati iş günlerinde 13:30, yarım günlerde ise 11:30 olarak belirlenmiştir.

TEFAS’da İşlem Gören Fonlar