Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyuruları


Değerli Yatırımcımız;

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 83. Maddesinin 4.fıkrası uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklarının, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

İnternet sitemizde yer alan listede isim ve hesap bilgileri yer alan hesap sahiplerinin en geç yılın son gününe kadar şirketimize geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir. İnternet sitesinde ilanlar süresinde sahiplerince aranmayan ve zamanaşımına uğrayan her türlü emanet ve alacakların, sonradan yapılacak başvurulara istinaden iadesi mümkün olmayacaktır.