Yetki Belgelerimiz


SPK YETKİ BELGELERİ

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
i.  Paylar
ii.  Diğer menkul kıymetler
iii.  Kaldıraçlı alım satım
iv.  Paya dayalı türev araçlar
v.  Pay endekslerine dayalı türev araçlar
vi.  Diğer türev araçlar
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
i.  Paylar İzni Var
ii.  Diğer menkul kıymetler İzni Var
iii.  Kaldıraçlı alım satım
iv.  Paya dayalı türev araçlar İzni Var
v.  Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni Var
vi.  Diğer türev araçlar İzni Var
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
i.  Paylar
ii.  Diğer menkul kıymetler
iii.  Kaldıraçlı alım satım
iv.  Paya dayalı türev araçlar
v.  Pay endekslerine dayalı türev araçlar
vi.  Diğer türev araçlar
IV.  Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
V.  Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni Var
VI.  Halka Arza Aracılık Faaliyeti
VI.I.  Aracılık yüklenimi
VI.II.  En iyi gayret aracılığı İzni Var
VII.  Saklama Hizmeti
VII.I.  Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
VII.II.  Genel Saklama Hizmeti